gothic_ii_noc_kruka_z_zfogzone_i_zhighqualityrender_by_spy

Wyspa Khorinis. Źródło: http://pl.gothic.wikia.com/wiki/

Wyspa Khorinis.
Źródło: http://pl.gothic.wikia.com/wiki/

Wyspa Khorinis.
Źródło: http://pl.gothic.wikia.com/wiki/