ruchprojektantowgier

Ruch Projektantów Gier – Przy Politechnice Poznańskiej.
Temat Prelekcji: UNet w Unity3d