O firmie Ganymede i ich warsztatach pisałem już nie raz. Dziś mam dla was konkurs, który wspólnie organizujemy.

Zacznijmy od początku. Czym jest Ganymede? To krakowska firma zajmująca się produkcją gier. Tworzą gry typu casual, czyli dla wszystkich, dostępne na przeglądarki i urządzenia mobilne. 10 lat temu stworzyli platformę gier online GameDesire.com – to tutaj możecie dziś pograć w ich gry. Może społecznościówki nie wzbudzają emocji na miarę Wiedźmina, ale hej! I w ich gry, codziennie gra więcej osób niż w obie części Wiedźmina razem wzięte!

Ostatnio zabrali się za nowatorski jak na krakowskie podwórko projekt, jakim jest Ganymede Academy. O co chodzi w projekcie? Cytując źródło:
[stextbox id=”info” defcaption=”true”]Chcesz tworzyć gry komputerowe? Dołącz do Akademii Ganymede! Bezpłatne wykłady i warsztaty o biznesie, technologii i designie po raz pierwszy w Krakowie.[/stextbox]
Zacny pomysł mający na celu dokształcać przyszłych twórców gier komputerowych. Pierwsza edycja odbędzie się już w ten czwartek, czyli 26.03.2015 o godzinie 18:00 na Al. 29 Listopada 45 A w Krakowie.

Co się będzie działo? Dostaniecie porcję, aż 3 świetnych prelekcji od Artura Staszczyka, Macieja Mroza, Macieja Węglarczyka i Andrzeja Sekuły na temat projektowania, produkcji i biznesu.

Zła wiadomość jest taka, że bilety na event rozeszły się w 4 godziny. Jednak dzięki konkursowi, możecie sobie taką wejściówkę załatwić!

Co trzeba zrobić?

Zadanie konkursowe jest banalnie proste. Należy w kilku zdaniach (5-6) opisać swój pomysł na grę społecznościową. Wystarczy zawrzeć najważniejsze rzeczy. Jak będzie się toczyła rozgrywka, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Swoje odpowiedzi, należy umieszczać w komentarzu pod odpowiednim wpisem na Facebooku, na fanpage’u mwin.pl.

Gra społecznościowa, to gra, oparta o zasady rywalizacji, bądź współpracy ze znajomymi. Czyli dobrym przykładem są wszelakie gry, jakie możecie spotkać na Facebooku czy na portalu GameDesire.com.

Streszczamy!

Co zrobić: Zapoznać się z regulaminem konkursu i napisać swój pomysł na grę społecznościową.

Gdzie to zrobić: Pod wpisem reklamującym konkurs na fanpageu mwin.pl

Do kiedy można się zgłaszać: Do 25 Marca 2015, do godziny: 10:00

Kiedy wyniki: 25 Marca 2015, do godzimy 18:00

Kto wygrywa: Autor najciekawszego pomysłu

Co można wygrać: Wejściówkę na warsztaty z produkcji gier, organizowane przez Ganymede 26 Marca 2015 o godzinie 18:00 na Al 29 Listopada 45 A w Krakowie

Regulamin konkursu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na blogu prowadzonym przez Organizatora pod adresem mwin.pl. (zwany dalej: „Blogiem”)
  2. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. W  Konkursie mogą wziąć udział  osoby  fizyczne, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
  4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.
  5.  Konkurs trwa od 23 Marca 2015 do 25 Marca 2015, przy czym zadanie konkursowe Uczestnicy winni wykonać w terminie od  23 Marca 2015. godz. 00:01  do 25 Marca 2015. godz. 10:00.
 2. Organizator Konkursu
  1. Organizatorem Konkursu jest blog mwin.pl , zwany dalej ‘’Autorem Bloga’’ oraz  „Organizatorem”.
  2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Ganymede Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 2; 31-462 Kraków,  zwana dalej Fundatorem.
  3.  Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
  4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie mwin.pl.
 3. Zasady konkursu
  1. Konkurs odbywa się na Blogu mwin.pl.
  2. W czasie konkursu Uczestnicy wykonują zadanie polegające na wymyśleniu własnej prostej gry społecznościowej. Pomysł powinni umieścić w komentarzu pod odpowiednim wpisem na fanpageu mwin.pl na portalu Facebook.
  3. Każdy Uczestnik  może dodać tylko jedną odpowiedź.
  4. Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez dodanie w odpowiednim wpisie na fanpageu bloga mwin.pl na portalu Facebook komentarza z pracą konkursową
  5. Nagrodą w konkursie jest wejściówka na pierwsze warsztaty organizowane przez Ganymede Academy.
 4. Zasady przyznawana nagród
  1. Spośród wszystkich nadesłanych prac Autor Bloga wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź i nagrodzi ją wejściówką.
  2. Ocena dokonywana przez Autora Bloga w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
  3. Wyłonienie laureatów przez Autora Bloga nastąpi nie później niż do 25 Marca 2015 godz. 18:00. Najdalej w dniu wyłonienienia laureatów Organizator zamieści na Blogu listę laureatów z podaniem Nicka/maila/danych z Facebooka laureata poprzez edycję wpisu konkursowego.
  4. Uczestnik, który wygrał nagrodę zostaną dodatkowo poinformowani przez Autora Bloga poprzez oddzielny wpis na fanpageu Bloga oraz wiadomość prywatną na portalu Facebook.
  5. W przypadku gdy laureat w terminie 24h od daty zamieszczenia przez Organizatora wpisu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie prześle Organizatorowi adresu do doręczenia  prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.
 5. Postanowienia dotyczące nagród
  1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych  zbieranych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem, w tym z wydaniem nagród, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. poz.926 z późn. zm).
  2. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnik przesyłając swoje dane Organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie wyłącznie w celu określonym w pkt. 1 powyżej. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 7. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 29 Marca 2015. bezpośrednio do Organizatora na  adres mailowy: marek@mwin.pl
  2. Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 7  dni od daty ich doręczenia, a o wyniku postępowania reklamujący zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na podany w reklamacji adres.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika, przy czym Uczestnik zobowiązuje się do niezamieszczania w komentarzach treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu jeśli ilość Uczestników konkursu nie będzie wystarczająca do jego rozstrzygnięcia bądź do zwiększenia puli nagród.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  4. Organizator – pod warunkiem dołożenia należytej staranności – nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego

Edit (25.03.2015) – Wyniki

Otóż jestem nieco rozczarowany frekwencją, ale potrafię też zrozumieć fakt, że konkurs pojawił się dość niespodziewanie i na niezbyt długo przed wydarzeniem – więc pewnie część osób zrezygnowało z racji, że logistycznie nie ogarnęli by dojazdu na warsztaty.

W konkursie udział wzięło jedynie 2 uczestników: Piotrek Czech i Konrad Szybka. Piotrek zaproponował nam dość pokręconą, futurystyczną grę opartą na rywalizacji pomiędzy graczami. Konrad tym czasem idąc z duchem modnego motywu zombie, zaproponował grę opartą na współpracy, gdzie wraz ze swoimi znajomymi budujemy hordę zombie i nacieramy na ludzi.

Oba pomysły należy docenić za kreatywność i za poświęcony czas. Dlatego w pierwszym konkursie, na najwyższym stopniu podium lądują obaj uczestnicy ex aequo. Z racji, że Piotrek poinformował mnie, że na warsztatach nie mógł by się i tak pojawić, nagroda główna, czyli wejściówka na warsztaty ląduje w rękach Konrada Szybki. Gratulacje!

Wielkie podziękowania dla uczestników konkursu, dla ludzi, którzy wsparli go swoim poparciem przez lajki i udostępnienia, oraz ogromne podziękowania dla firmy Ganymede, za to, że konkurs mógł się odbyć.

Ode mnie tyle, mam nadzieję, że niedługo pojawią się kolejne konkursy i że następnym razem będę miał większy problem ze wskazaniem zwycięzcy.

Podoba Ci się? Udostępnij!